PLUS Retail: jaarverslag

Van copywriting en vormgeving tot en met projectmanagement – het maken van een jaarverslag is een vak apart. Dat weten we bij Contentbureau als geen ander, want we hebben al vaak met dit bijltje gehakt. Zo waren we in 2020 voor het vijfde achtereenvolgende jaar betrokken bij de productie van het jaarverslag van PLUS Retail, de organisatie die de ruim tweehonderd zelfstandige PLUS supermarktondernemers ondersteunt op organisatorisch, financieel, inkoop- en marketinggebied. De laatste twee jaar verzorgt SjansenDesign – net als Contentbureau onderdeel van de LVT Group – de grafische vormgeving van het jaarverslag.

Belangrijke redenen voor PLUS Retail om delen van de productie van het jaarverslag aan ons uit te besteden? De omvang van de publicatie en de tijdsdruk om het binnen een strakke deadline af te ronden. Het jaarverslag bevat veel informatie en starten met de teksten kan meestal pas eind december. PLUS heeft verder in zijn statuten afgesproken dat de leden van de coöperatie het verslag in het voorjaar tijdens de algemene ledenvergadering krijgen aangeboden en bespreken.

Dat betekent dat alle teksten binnen ongeveer tweeënhalve maand gemaakt, gecontroleerd, geaccordeerd en opgemaakt moeten worden. Dat vereist onder andere een grondige voorbereiding, een duidelijke planning en regelmatige controle. Het resultaat van de activiteiten van het voorjaar van 2020 is te vinden op de website van PLUS Retail.

“Ons jaarverslag is een flinke publicatie, die elk jaar in een relatief korte tijd gemaakt moet worden. Door de ondersteuning van Contentbureau en SjansenDesign verloopt dat proces heel soepel. Daarbij is het een groot voordeel dat Contentbureau en SjansenDesign tot dezelfde groep behoren en daardoor snel kunnen schakelen. Verder is het een echte teaminspanning om met elkaar op tijd een kwalitatief goed jaarverslag af te leveren. Beide partijen tonen zich elk jaar sterk medeverantwoordelijk voor een succesvolle afronding van het project en zijn daarmee een mooie aanvulling op het werk dat vanuit PLUS wordt gedaan voor het jaarverslag. Daar zijn we blij mee.” – Rianne van Beek, Adviseur Corporate Communicatie bij PLUS Retail

Deel deze case

Wat doen we? Onze diensten