Nederlanders en Engels: hoe goed zijn we echt?

Vorige week maakte Education First, een internationaal taalonderwijsbureau gespecialiseerd in culturele uitwisselingsprogramma’s, bekend dat de Nederlanders wederom op nummer één staan in de jaarlijkse English Proficiency Index. Het eindcijfer? Een keurige 7,1. Voor het opstellen van de Index vraagt Education First meer dan een miljoen mensen wereldwijd die geen native speakers zijn van het Engels hun Standard English Test te maken. Alleen landen waar meer dan vierhonderd mensen alle onderdelen van de test afronden, worden meegenomen in het klassement. Dit jaar leverde dat een ranglijst op van tachtig landen, waarin Nederland dus bovenaan prijkt.

Of je de uitslag van de test wel zo serieus moet nemen? Daar valt over te twisten. Want als je iemand echt wilt testen op zijn of haar beheersing van een taal, gaat daar vaak veel meer tijd in zitten. Dat Nederlanders zich in de meeste gevallen prima verstaanbaar weten te maken, staat echter vast. En om ons Engelse taalniveau voorzichtig naar een nog hoger plan te tillen, hierbij drie extra tips om typische foutjes te voorkomen die door veel Nederlanders worden gemaakt.

Successful, beautiful en wonderful

Waarom deze fout er bij veel Nederlanders insluipt, is niet helemaal duidelijk. Wellicht omdat de woorden te veel worden geassocieerd met het Engelse woord ‘full’. Als je goed oplet, zie je deze fout in verschillende varianten voorbijkomen: successfull, beautifull, wonderfull en ook usefull. Een snelle blik in het woordenboek leert je dat je dit soort woorden allemaal met slechts één l spelt. Tenzij je er een bijwoord van maakt: ‘You’ve done that beautifully’. A useful tip, don’t you think?

Welcome to the Netherlands

Weleens van interferentie gehoord? In de taalkunde is dit het verschijnsel dat de taalgebruiker bepaalde regels van de ene taal toepast op de andere taal. Dat is precies wat er gebeurt als Nederlanders iemand hartelijk begroeten met ‘Welcome in the Netherlands’. Logisch, zou je denken, want je zegt ook ‘Welkom in Nederland’. Maar zoals taalkundige Jules Hellendoorn eerder al aangaf, is dit zo’n typisch geval van interferentie. De juiste variant? Als je iemand verwelkomt, zeg je ‘Welcome to the Netherlands’.

Many CEOs

In Nederland leer je al op de basisschool dat je een apostrof gebruikt bij de meervouds-s van woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, met daarvóór een medeklinker. Wanneer je dus spreekt over meer dan één CEO (ook nog eens een afkorting), heb je het over CEO’s. In het Engels is deze regel net even anders. Hier geeft het gebruik van een apostrof óf bezit aan, of wijst het leesteken op weglating. Met andere woorden: in het Engels plak je de meervouds-s doorgaans gewoon direct achter het woord. CEOs dus.

Nog meer talenkennis opdoen? Je kunt ook thuis vanaf de bank je Engels verbeteren. Toch niet helemaal overtuigd van je Engelse kwaliteiten? Dan kun je onze (English) copywriters inschakelen.

Headerafbeelding met dank aan Pexels

Deel dit artikel

Neem contact met ons op